เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ชั้น ๓

    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ