เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๕
เอกสารตามที่แนมมา

    เอกสารประกอบ ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ