เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาเทศบาลหนองไผ่ล้อม  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิประไตย 
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ