เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสาม

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งสายงานผู้บริหารให้ตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง ฉะนั้น อาศัยอำนาจแห่งประกาศ ก.ท.จ.นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

    เอกสารประกอบ ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ