เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

    รายละเอียดข่าว

ตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน  ประจำปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2558  และได้เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาและเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ