เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อันจะต้องเสียภาษี ประจำปี 2558 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

    รายละเอียดข่าว

ด้วยบัดนี้ใกล้จะถึงเวลายื่นแบบและชำระค่าภาษี  ประจำปี  2558  แล้ว  เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ่จึงขอแจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษี  ให้ผู้อยู่ในข่ายจะต้องเสียภาษีทราบดังนี้
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้าย  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อันจะต้องเสียภาษี ประจำปี 2558 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ