เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2557

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ถึงกำหนดเวลาที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2557 จากการตรวจสอบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินปรากฎว่า ท่านมีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ต่อเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ดังนี้
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557
ซึ่งภาษีดังกล่าว เทศบาล นำไปใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยตรง
           ฉะนั้น เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้นำหนังสือที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมส่งไปยังท่าน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของที่ดินและอาคาร (ถ้ามี) พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  หรือทางโทรศัพท์ 044-394036-7 ต่อ 102 กองคลัง ในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    เอกสารประกอบ การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ