เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  จะดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่งครูเทศบาล  ครูผู้ดูแลเด็ก  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำยลหนองไผ่ล้อม  จำนวน  1  อัตรา  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
1.  ประกาศรับสมัคร
2.  ใบสมัครเข้ารับคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน  ผนวก  ก  ข  และ  ค

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ