เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนนครราชสีมาประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นครงานจ้างเหมาบริการ ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ