เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ

    รายละเอียดข่าวด้วยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พศ.2560
ด้วยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรภายนอกเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 4 ตำแหน่ง  10 อัตรา


    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ธ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ