เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

    รายละเอียดข่าว

ตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้ดำเนินการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐     เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ