เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การใชแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบประจำปีงบประมาณ 2561-2563

    รายละเอียดข่าว

ตามที่เทศตำบลหนองไผ่ล้อม ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ีอบปีงบประมาณ 2561-2563  เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำอัตรากำลัง การกำหนดโครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล     เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การใชแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ