เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล

    รายละเอียดข่าว

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542     เอกสารประกอบ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ