เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555

    รายละเอียดข่าว

ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555
สิ่งที่แนบมาด้วย
1. ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555
2.สำเนาประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
3.สำเนารายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
4.สำเนาแบบขอเสนอญัตติ
5.สำเนาร่างเทศบัญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
6.สำเนาเอกสารโครางการต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเอกสารตามที่แนบมา

    เอกสารประกอบ ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ส.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ