เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555

    รายละเอียดข่าว

ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555
สิ่งที่แนบมาด้วย
1.สำเนาประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
2.สำเนาประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
3.แบบตอบรับการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทสบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
4.สำเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รายละเอียดเอกสารตามที่แนบมา

    เอกสารประกอบ ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ส.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ