เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
แผนพัฒนาเทศบาล


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 )

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 ) ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม และได้เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาและเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 )ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรียบร้อยแล้วนั้น     เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 )
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ