เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
แผนพัฒนาเทศบาล


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำลหนองไผ่ล้อม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมมีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560



    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ