เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ


ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร

    รายละเอียดข่าว

ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร    เอกสารประกอบ ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ