เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ