เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้พิจารณาเสนอและรายงานผล  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ