เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ


ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)    เอกสารประกอบ ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ