เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษจ้างเหมา

    รายละเอียดข่าว

ตามที่โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นครูพิเศษจ้างเหมา เพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนโยธินนุกูล ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาสรับสมัครซึ่งมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษจ้างเหมาตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ให้ผู้รายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนโยธินนุกูล    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษจ้างเหมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ