เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555

    รายละเอียดข่าว

ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555
    สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
2. สำเนาประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
4. สำเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

    เอกสารประกอบ ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ