เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม แจ้งว่ามีความทรงจำเป็นที่จะขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ในการขอขยายเวลาและเปลี่ยนแบบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ภายในชุมชนทหาร พัน ขส. 22 (บริเวณบ้านพักที่ถูกไฟไหม้) เพื่อประโยชน์แห่งเทศบาลตลอดจนบัญญัติข้อราชการอื่นๆ จึงรายงานขออนุมัติให้เรียกเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป(มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน) เนื่องจากไม่อยู่ในสมัยสามัญประจำปี     เอกสารประกอบ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ