เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารราชการอื่นๆ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล  กรณีที่ต้องใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียน  การอนุญาต  การออกหนังสือรับรอง  ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย  และครอบคลุมงานการให้บริการประชาชนทุกประเภท  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารราชการอื่นๆ พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ