เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

    รายละเอียดข่าว

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2559  และกฏหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าว  อันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้



    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ