เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ITA เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(34)


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบหนองไผ่ล้อม  ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตที่มีผลเสียต่อประเทศชาติและประชาชน  และให้ความสำคัญในการป้องกันแและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ  ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมขอประกาศเจตนารมณ์ว่า  จะมุ่งมั่นบริหารงานอย่างมีคุณธรรม  โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ