เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ITAการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(26)


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องการใช้แผนพัฒนาบุคคลกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

ตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา  11  และ  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราขสีมา  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องการใช้แผนพัฒนาบุคคลกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ