เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ITAรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (28)


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี  พ.ศ.2562

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ