เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ITA มาตรฐานการปฏิบัติงาน (13)


คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

    รายละเอียดข่าว

คู่มือแนวหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ