เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ITA มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน(42


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการทำบริการสาธารณะ  ตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ