เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  แล้ว  เมื่อวันที่  25  กันยายน  พ.ศ. 2563  ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ.2563  เป็นต้นไป  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ