เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งานบริหารงานบุคคล [ 12 มี.ค. 2563 ]294
2 ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย [ 25 ต.ค. 2560 ]342
3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร [ 25 ต.ค. 2560 ]288
4 ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน [ 25 ต.ค. 2560 ]305
5 ระบบทะเบียนประวัติบุคคล [ 25 ต.ค. 2560 ]263
6 ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน [ 25 ต.ค. 2560 ]279
7 ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ [ 25 ต.ค. 2560 ]276
8 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้ [ 25 ต.ค. 2560 ]254
9 ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร [ 25 ต.ค. 2560 ]272
10 ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency [ 25 ต.ค. 2560 ]276
11 ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร [ 25 ต.ค. 2560 ]258