เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ITA เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(34)
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 5 ก.พ. 2564 ]15
2 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทางธุจริตของผู้บริหาร ของเทศบาลหนองไผ่ล้อม [ 4 ก.พ. 2564 ]62
3 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 29 เม.ย. 2563 ]64