เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(38)
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร [ 25 เม.ย. 2565 ]24
2 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลากรทั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2542 [ 5 ก.พ. 2564 ]89
3 ข้อบังคับด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล [ 30 มิ.ย. 2563 ]74
4 การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมขององค์กร [ 15 ม.ค. 2563 ]79