เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 256 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การดำเนินงานการประชาคมเพื่้อจัดทำแผนเพิ่มเติม 17 มิถุนายน 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]16
22 การรับสมัครคัดเลือกผู้แทน NGOs/CSOs และองค์กรธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียน ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]78
23 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี [ 16 ส.ค. 2564 ]76
24 ผังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]70
25 การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร [ 13 ส.ค. 2564 ]65
26 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องการจัดตั้งศูนย์กักกันและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 2 ส.ค. 2564 ]57
27 การดำเนินงานการประชาคมเพื่้อจัดทำแผนเพิ่มเติม 17 มิถุนายน 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]16
28 #การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยาานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 64 มาตรา 65 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121ฯ [ 20 พ.ค. 2564 ]70
29 โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน 8 ธันวาคม 2563 [ 29 มี.ค. 2564 ]12
30 วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 24 มี.ค. 2564 ]71
31 การใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]12
32 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ม.ค. 2564 ]103
33 แผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ประจำปี2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]63
34 การใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]63
35 ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน [ 27 พ.ย. 2563 ]51
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ [ 24 พ.ย. 2563 ]101
37 กฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรามเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 [ 11 พ.ย. 2563 ]46
38 ประกาศงบประมาณการเงินประจำปี 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]50
39 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 30 ต.ค. 2563 ]44
40 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 9 ต.ค. 2563 ]62
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13