เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 301 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 #การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยาานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 64 มาตรา 65 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121ฯ [ 20 พ.ค. 2564 ]21
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 พ.ค. 2564 ]64
23 วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 24 มี.ค. 2564 ]27
24 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]10
25 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ก.พ. 2564 ]33
26 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2564 ]80
27 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 8 ก.พ. 2564 ]59
28 ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อสถานศึกษาโรงเรียนโยธินนุกูล [ 29 ม.ค. 2564 ]8
29 ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อสถานศึกษาโรงเรียนโยธินนุกูล [ 29 ม.ค. 2564 ]8
30 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ม.ค. 2564 ]8
31 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ม.ค. 2564 ]53
32 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]7
33 รายงานการสรุปผลการดำเนินงานปรับปรุงกระบวนการทำงานและให้บริการโดยการลดขั้นตอนการทำงาน [ 30 ธ.ค. 2563 ]10
34 แผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ประจำปี2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]25
35 การใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]25
36 ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน [ 27 พ.ย. 2563 ]11
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ [ 24 พ.ย. 2563 ]61
38 กฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรามเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 [ 11 พ.ย. 2563 ]5
39 ประกาศงบประมาณการเงินประจำปี 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]10
40 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 30 ต.ค. 2563 ]7
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16