เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 30 พ.ย. 2564 ]6
2 ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ [ 9 พ.ย. 2564 ]19
3 ประกาศกองอำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดนครราชสีมา เรื่องแจ้งเตือนพื่้นที่อ่างเก็บน้ำมูลบน ฉบับที่ 1 [ 12 ต.ค. 2564 ]31
4 ประกาศขยายเวลาปิดให้บริการจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม [ 5 ต.ค. 2564 ]33
5 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรืองมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 [ 5 ต.ค. 2564 ]29
6 ประกาศเรื่องการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2565(ฮ.ศ.1443) [ 5 ต.ค. 2564 ]31
7 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าฯลฯ [ 5 ต.ค. 2564 ]25
8 ข่าวประชาสัมพันธ์จากจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา [ 5 ต.ค. 2564 ]29
9 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 30 ก.ย. 2564 ]28
10 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เรื่องห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ [ 22 ก.ย. 2564 ]41
11 โครงการกองสวัสดิการสังคม [ 8 ก.ย. 2564 ]44
12 แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ก.ย. 2564 ]45
13 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 23 ส.ค. 2564 ]68
14 การรับสมัครคัดเลือกผู้แทน NGOs/CSOs และองค์กรธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียน ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]59
15 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี [ 16 ส.ค. 2564 ]58
16 ผังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]46
17 การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร [ 13 ส.ค. 2564 ]45
18 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องการจัดตั้งศูนย์กักกันและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 2 ส.ค. 2564 ]37
19 #การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยาานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 64 มาตรา 65 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121ฯ [ 20 พ.ค. 2564 ]51
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 พ.ค. 2564 ]83
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13