เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศ สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554 ( ไตรมาสที่ 1 ) [ 12 มี.ค. 2555 ]55
242 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 1 มี.ค. 2555 ]81
243 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทสบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 [ 1 มี.ค. 2555 ]30
244 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงฐานะการเงินเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ 2555 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554 [ 4 ม.ค. 2555 ]26
245 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]80
246 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องผลการนับคะแนน สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 [ 30 พ.ย. 542 ]82
247 ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เริ่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ [ 30 พ.ย. 542 ]53
248 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องผลการนับคะแนน สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 [ 30 พ.ย. 542 ]49
249 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมรับฟังประชุมสถาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 30 พ.ย. 542 ]52
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13